Middlebury vs Hamilton — 02-17-2018

The Middlebury men’s hockey team fell to Hamilton, 1-0 on Saturday in Keyon Arena.